REGULAMIN:
* Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
* Studio wykonuje zabiegi tylko osobom pełnoletnim.
* Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi.
* Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.
* W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utrata zdrowia.
* Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu, lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.
* Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście lub telefonicznie. Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku, koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.
* Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż trzy dni przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia na 3 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.
* Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
Zgłoszenie poprawki wynikającej z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu musi nastąpić nie później niż po miesiącu od zrobienia tatuażu aby była wykonywana bezpłatnie, w ramach wykonania tego tatuażu.
* Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.
* Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.
* Studio umożliwia niezobowiązujące klienta konsultacje celem omówienia ewentualnego projektu, odpowiedzi na nurtujące klienta pytania dotyczące wykonania tatuażu.
* Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem zadatku.